100.00 Kč

Třída A Acc, v úpisu

€ 10.4209

Třída B Acc, 28. 2. 2023

$ 10.4336

Třída C Acc, 28. 2. 2023

Akciový investiční fond

Triatleta fund SICAV, a.s., je fond kvalifikovaných investorů.
Investujeme do vybraného portfolia akcií, a to celosvětově. Investorům přinášíme dlouhodobý a udržitelný růst hodnoty investovaných prostředků.

Dlouhodobé řešení pro klienty

Triatleta

Klientům přinášíme řešení pro dynamickou složku jejich portfolia. Mezi naše klienty patří fyzické osoby, rodinné firmy nebo svěřenské fondy. Naší prioritou je znát a zohlednit dlouhodobé potřeby klienta, proto si zakládáme na osobní komunikaci.

Domluvte si s námi nezávaznou schůzku osobně nebo online. Zodpovíme vaše dotazy a nabídneme řešení.

Desatero fondu

  1. Aktivní správa založená na fundamentální analýze
  2. Nízké poplatky bez výkonnostních odměn
  3. Vysoká úroveň likvidity
  4. Žádné obchody na dluh
  5. Žádné spekulace na poklesy
  6. Bez časování trhu
  7. Bez měnového zajištění
  8. Bez využití složitých finančních instrumentů, jako jsou deriváty
  9. Preference přímých a srozumitelných aktiv, jako jsou akcie
  10. Akcie jsou vnímány jako reálný podíl ve firmě
Partneři fondu
Codya
Česká spořitelna
APOGEO
Prohlášení o odpovědnosti

Ve statutu fondu je obsažen výčet rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.