100.00 Kč

Třída A Acc, 1. 9. 2022

€ 10.00

Třída B Acc, 1. 9. 2022

$ 10.00

Třída C Acc, 1. 9. 2022

Akciový investiční fond

Triatleta fund SICAV, a.s., je fond kvalifikovaných investorů.
Investujeme do vybraného portfolia akcií, a to celosvětově. Investorům přinášíme dlouhodobý a udržitelný růst hodnoty investovaných prostředků.

Zahájena činnost

Úpis do fondu

Dne 1. 9. 2022 jsme pro investory spustili úpis investičních akcií fondu. Zájemci o investici do fondu mohou investovat v měnách CZK, EUR a USD.

Investovat můžete takřka okamžitě. Tlačítko vás přesměruje na kontaktní formulář. Ozveme se, vyslechneme vaše představy a nabídneme nejlepší řešení.

Desatero fondu

  1. Aktivní správa založená na fundamentální analýze
  2. Nízké poplatky bez výkonnostních odměn
  3. Vysoká úroveň likvidity
  4. Žádné obchody na dluh
  5. Žádné spekulace na poklesy
  6. Bez časování trhu
  7. Bez měnového zajištění
  8. Bez využití složitých finančních instrumentů, jako jsou deriváty
  9. Preference přímých a srozumitelných aktiv, jako jsou akcie
  10. Akcie jsou vnímány jako reálný podíl ve firmě
Partneři fondu
Codya
Česká spořitelna
APOGEO
Prohlášení o odpovědnosti

Ve statutu fondu je obsažen výčet rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.