118.4770 Kč

Třída A Acc, 30. 6. 2024

€ 12.7050

Třída B Acc, 30. 6. 2024

$ 12.5069

Třída C Acc, 30. 6. 2024

Triatleta fund SICAV

Investujeme do společností na rozvinutých trzích zejména v Evropě a Severní Americe. Klientům přinášíme hodnotu, prostřednictvím vyhledávání kvalitně řízených společností, do kterých následně dlouhodobě investujeme.

Fond kvalifikovaných investorů

Triatleta

Opíráme se o 15 let zkušeností na finančních trzích. Naším cílem je dlouhodobé a reálné zhodnocení nad úrovní inflace. Klientům poskytujeme řešení pro akciovou část jejich majetku. Našimi klienty jsou zejména privátní osoby, rodinné firmy a svěřenské fondy.

Při správě majetku klademe důraz na aktivní investiční přístup, stabilní strategii a nízké poplatky.

Desatero fondu

  1. Aktivní správa založená na fundamentální analýze
  2. Nízké poplatky bez výkonnostních odměn
  3. Vysoká úroveň likvidity
  4. Žádné obchody na dluh
  5. Žádné spekulace na poklesy
  6. Bez časování trhu
  7. Bez měnového zajištění
  8. Bez využití složitých finančních instrumentů, jako jsou deriváty
  9. Preference přímých a srozumitelných aktiv, jako jsou akcie
  10. Akcie jsou vnímány jako reálný podíl ve firmě
Codya
obhospodařovatel
Česká spořitelna
depozitář
APOGEO
auditor
Prohlášení o odpovědnosti

Ve statutu fondu je obsažen výčet rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.