118.4770 Kč

Třída A Acc, 30. 6. 2024

€ 12.7050

Třída B Acc, 30. 6. 2024

$ 12.5069

Třída C Acc, 30. 6. 2024

Máte zájem investovat?

Kontaktujte nás
infolinka
+420 601 222 000

Volat můžete ve všední dny, od 9 do 15 hodin.

e-mail
ir@triatleta.cz

S investory komunikujeme bez odkladu.
 

SÍDLO
Triatleta fund SICAV, a.s.

Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1 (mapa)
 

Časté dotazy

Kdo může investovat do fondu?

Triatleta fund SICAV, a.s., je fondem určeným pro kvalifikované investory. Za kvalifikovaného investora se považuje investor, který vloží do fondu nejméně 125 000 EUR, nebo ekvivalent v CZK či USD, a současně čestně prohlásí, že má dostačující znalosti investičních nástrojů používaných daným fondem a chápe všechna rizika, která jsou s tím spojena.

Je možné do fondu investovat již od 1 mil. Kč?

Ano, je to možné. Potencionální investor však musí splňovat některá ustanovení daná §272 ZISIF odst. h) nebo i). Pro posouzení a více informací nás prosím kontaktujte.

Jaká je likvidita fondu?

Fond investuje na rozvinutých světových trzích. Mezi aktiva fondu patří akcie, krátkodobé dluhopisy a hotovost. Díky tomu se fond vyznačuje vysokou mírou likvidity. Do fondu lze vstoupit a vystoupit jednou do měsíce.

Jaký je rozdíl v jednotlivých třídách akcií?
Třídy A (CZK), B (EUR), C (USD) jsou primárně určeny pro klienty, kteří plánují investovat
125 000 EUR, nebo ekvivalent v CZK či USD. Třída R (CZK) je určena zejména pro klienty s investicí od 1 mil. Kč.
Vyplácí fond dividendy, nebo zisky reinvestujete?

Všechny třídy fondu jsou akumulační, a tedy reinvestují prostředky dále do růstu hodnoty. Důvody, proč fond nevyplácí dividendy, jsou:
1) daňové zatížení investorů srážkovou daní,
2) dodatečné náklady na distribuci dividend se promítají do nákladovosti fondu,
3) daňoví rezidenti ČR (fyzické osoby) mohou své zisky realizovat odkupem části investic s daňovým osvobozením po 3 letech od zainvestování.

Účtujete si poplatky za vstup?

Veškeré poplatky jsou k dispozici v ceníku fondu, který naleznete v sekci Dokumenty. Vstupní poplatky jsou individuální a liší se dle třídy fondu (A CZK, B EUR, C USD a R CZK). Vstupní poplatek však nesmí překročit maximální hodnotu stanovenou ceníkem.

Účtujete si výkonnostní poplatek?

Nikoliv. Naším cílem je mít transparentní, nízkou a fixní poplatkovou strukturu. To je i důvodem, proč našim investorům neúčtujeme dodatečné výkonnostní poplatky.

Jsem investiční poradce, nebo správce majetku. Nabízíte možnost spolupráce?

Ano, jsme otevřeni spolupráci s investičními poradci, zprostředkovateli, Family Office a Wealth manažery. Avšak požadujeme dostatečné zkušenosti v oboru a vysoké morální standardy ve vztahu ke klientům. Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte nás. Našim partnerům nabízíme školení a pozvánky na pravidelné semináře.

Napište nám