116.5929 Kč

Třída A Acc, 31. 5. 2024

€ 12.6666

Třída B Acc, 31. 5. 2024

$ 12.6330

Třída C Acc, 31. 5. 2024

Přinášíme dlouhodobý růst

Triatleta fund SICAV, a.s., je fondem určeným pro kvalifikované investory, který investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.

Cílem fondu je přinášet dlouhodobý a udržitelný růst pro investory, při zachování vysoké míry likvidity. Fond je aktivně řízen a každá investice je důkladně zvažována na základě fundamentální analýzy.

Proč akcie?

Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnější investice

Vysoká likvidita na mezinárodních trzích

Akcie přinášejí tok kapitálu od podniků k investorům

Kolísání na trzích může přinášet zajímavé příležitosti

Jak investujeme?

Investujeme dlouhodobě

Na nákup akcií pohlížíme jako na skutečný podíl ve firmě, kterou vlastníme.

Pracujeme na rozvinutých trzích

Investujeme na dlouho zavedených trzích. Mezi nimi preferujeme ty s vysokou mírou ochrany minoritních akcionářů.

Diverzifikujeme rozumně

Naše portfolio se skládá z koncentrovaného souboru 25-30 titulů. Dosahujeme tak rozumné diverzifikace, která nám umožňuje provádět důkladnou aktivní správu investovaných prostředků. Zároveň se můžeme zaměřit na nejvhodnější podniky.

Čemu se vyhýbáme?

Spekulativní obchodování

Naším cílem není krátkodobé a spekulativní obchodování založené pouze na růstu/poklesu ceny akcií.

Vysoká obrátkovost portfolia

Jsme přesvědčeni, že příliš časté obchodování nejen, že nemá lepší výsledky než dlouhodobé držení pozice, ale zároveň vydělává především obchodníkům namísto investora.

Obchodování na páku

Na investování používáme pouze vlastní prostředky fondu, na obchodování si nepůjčujeme a zbytečně tak neriskujeme.

Bez měnového zajištění

Fond se měnově nezajišťuje do CZK, EUR nebo USD. Jsme přesvědčeni, že takový přístup není pro klienty z dlouhodobého hlediska přínosný. Generuje totiž poměrně vysoké náklady, které snižují hodnotu investice.

Bez časování trhu

Cílem fondu není časovat trh, ale vyhledávat vhodné příležitosti v daný moment. Jsme přesvědčeni, že trh nelze časovat.

Lidé a partneři fondu

Alexandr Sarnavský - profilové foto

Mgr. Alexandr Sarnavský

Zakladatel a poradce fondu

Do akcií investuje od roku 2007, ve finančních službách se pohybuje od roku 2013. Působil na pozici Seniorního privátního bankéře se zaměřením na Wealth management pro významné klienty Raiffeisenbank.

Od roku 2019 spravoval největší portfolio klientů fyzických osob co do objemu spravovaných prostředků v Raiffeisenbank. V roce 2022 založil fond Triatleta a je zároveň jeho investorem.

CODYA investiční společnost, a.s.

Obhospodařovatel a administrátor fondu

Zakladatelé i vrcholový tým společnosti mají za sebou dlouholeté působení v oblasti kolektivního investování, ať již z investičních nebo penzijních společností. Společnost obhospodařuje nebo administruje přes 18 investičních fondů se zázemím v České republice.

Česká
spořitelna, a.s.

Depozitář fondu

Největší banka v České republice, pokud jde o počet klientů, a zároveň součást skupiny Erste Group Bank AG zajišťuje fondu funkci depozitáře. Ta obnáší kontrolu všech transakcí a účetních uzávěrek.

PKF
Apogeo

Auditor a daňový poradce fondu

Skupina společností PKF APOGEO poskytuje fondu služby auditu, daňového a účetního poradenství. Na českém trhu působí od roku 2001. Společnosti Apogeo jsou členy profesní Komory auditorů a Komory daňových poradců České republiky.

Máte otázky?

Zajímá vás fungování fondu, investice, spolupráce, nebo něco dalšího?