99.2786 Kč

Třída A Acc, 31. 10. 2023

€ 10.8026

Třída B Acc, 31. 10. 2023

$ 10.8556

Třída C Acc, 31. 10. 2023

Dokumenty

Představení fondu
Investiční teaser Stáhnout
Manuál investora Připravujeme
Zpráva zakladatele fondu
Zpráva zakladatele fondu 2022 Bude k dispozici v roce 2023
Výroční zprávy
Výroční zpráva 2022 (auditovaná) Stáhnout
Pozvánka na valnou hromadu za rok 2022 Stáhnout
Plná moc pro zastupování na valné hromadě Stáhnout
Základní dokumenty a formuláře
Výzva k úpisu Stáhnout
Smlouva o úpisu Triatleta fund SICAV Stáhnout
Smlouva o poskytování služeb CODYA investiční společnost Stáhnout
Ceník Stáhnout
Pravidla a upozornění Stáhnout
Podmínky k investování Stáhnout