118.4770 Kč

Třída A Acc, 30. 6. 2024

€ 12.7050

Třída B Acc, 30. 6. 2024

$ 12.5069

Třída C Acc, 30. 6. 2024

Report fondu

Ocenění akcií fondu k 30. 6. 2024
Třída akcií Cena
A CZK Acc 118.4770 Kč
B EUR Acc € 12.7050
C USD Acc $ 12.5069
Aktiva ve fondu
06/2024 416.3 mil. Kč
Základní informace o fondu
Obhospodařovatel: CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor: CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář: Česká spořitelna, a.s.
Auditor: PKF Apogeo
Regulátor trhu: Česká národní banka
Geografické rozložení
USA 68.9 %
Francie 6.6 %
Kanada 5.9 %
Velká Británie 5.4 %
Švýcarsko 3.0 %
Španělsko 3.0 %
Hotovost 2.7 %
Finsko 2.1 %
Nový Zéland 1.3 %
Německo 1.1 %

 

Sektorové zaměření
Spotřební zboží – cyklické 20.4 %
Spotřební zboží – necyklické 17.5 %
Technologie 15.0 %
Finance 12.5 %
Zdravotnictví 9.8 %
Státní dluhopisy 8.6 %
Telekomunikace 6.2 %
Investiční fondy 4.5 %
Průmysl 3.2 %
Energie 2.2 %

 

Identifikátory ISIN
Třída A CZK Acc CZ0008048956
Třída B EUR Acc CZ0008048998
Třída C USD Acc CZ0008048980
Třída R CZK Acc CZ0008048964

 

Komentář k portfoliu 6/2024

V červnu došlo k odprodeji pozice ve švýcarské společnosti Geberit. Jednalo se o první prodej pozice od založení fondu u akcií, které jsme nezískali v rámci odštěpení jiné společnosti. Volné prostředky z prodeje byly použity pro navýšení pozice ve společnosti LVMH. K navýšení pozice došlo i u další francouzské společnosti, a to L’Oréal. Během měsíce fond také navyšoval několik stávajících pozic v USA. K nárůstu fondu během měsíce nejvíce přispěly společnosti Adobe, MicrosoftMeta. Na druhé straně k poklesu nejvíce přispěly společnosti L’Oréal, NikeMarkel.

10 největších pozic v portfoliu fondu

TREASURY BILL ZERO 09/05/24


Smithson Investment Trust


Philip-Morris


Visa


IDEXX Laboratories


Alimentation Couche-Tard


Williams-Sonoma


LVMH


Markel


Microsoft

Výkonnost, celková výkonnost

06/2024 Od 1/2024 2022 2023 Od založení Od založení (p.a.)
A CZK +1.62% +6.65% -% +11.09% +18.48% 19.77%*
B EUR +0.30% +5.10% +0.27% +20.56% +27.05% 16.99%
C USD -1.00% +2.69% -% +21.79% +25.07% 16.19%
R CZK -% -% -% -% -% -%

Fond nesleduje žádný výkonnostní benchmark. Uvedené údaje mají informační charakter. Historická výkonnost nezaručuje výkonnost v budoucnu. Hodnota investic může v čase růst i klesat, a to v závislosti na změnách tržního ohodnocení jednotlivých titulů a kolísání na měnových trzích.

* Investoři by měli zohlednit, že vzhledem ke stále krátkému období oceňování třídy A má hodnota ročního zhodnocení (Od založení p.a.) stále nízkou vypovídací schopnost. Třída A CZK zahájila činnost 04/2023 a zhodnocení je tak za část roku.

Investiční přístup fondu

Fond je aktivně řízen obhospodařovatelem na základě podrobné fundamentální analýzy. Jednotlivé investiční pozice jsou vybírány dle důkladné analýzy ekonomické výhodnosti a pravidelně sledovány na tržní změny. Investičním cílem fondu je dosahovat dlouhodobého růstu hodnoty portfolia při zachování rozumné diverzifikace 20-30 akciových titulů.

Fond investuje do akciových pozic na rozvinutých trzích po celém světě. Při investicích je kladen důraz na regulované trhy s vysokou mírou ochrany investora. Fond investuje do dlouhých pozic. Vyloučeny jsou tak krátké obchody. Fond má přísná investiční kritéria při výběru cenných papírů do investičního portfolia.

Díky kritériím fond investuje do:

Vysoce kvalitních podniků, které si dlouhodobě udržují vysokou návratnost vloženého provozního kapitálu.


Podniků s atraktivní tržní cenou, která je nižší než jejich vnitřní hodnota.
A do podniků, které nevyžadují významný pákový efekt k dosažení výnosů.


Podniků, u kterých lze s vysokou mírou jistoty předpokládat růst jejich peněžních toků i v budoucnu.


Podniků, které jsou odolné vůči změnám na trhu nebo významně investují do inovací.

Informace o rizicích

Každý druh investování obnáší určitou míru rizika. Níže uvádíme některá klíčová rizika, která mohou, ale nemusejí ovlivnit výkonnost portfolia.


Měnové riziko
Fond investuje celosvětově. Mnoho investice je převážně denominováno v měnách EUR a USD. Fond toto měnové riziko nezajišťuje. Výkonost fondu tak může růst nebo klesat v závislosti na vývoji na měnových trzích.


Diverzifikační riziko
Portfolio je koncentrováno do zhruba 30 jednotlivých titulů, jelikož investiční strategie si klade za cíl vybírat pouze ty nejvhodnější tituly. V některých případech může docházet k tomu, že jeden titul může mít významným vliv na zhodnocení celého portfolia.


Provozní riziko
Zdržení či neprovedení pokynu, či jiného obdobného pokynu při správě portfolia, může negativně omezit jeho výkonost.


Riziko spjaté s investováním do akcií
S jistotou nelze zaručit, že hodnota akcií v portfoliu poroste. Zhodnocení portfolia může v čase kolísat. Klient nemusí mít jistotu, že při odkupu bude hodnota jeho investice vyšší než původně investované prostředky. Investovat do fondu by měli pouze investoři, kteří jsou schopni podstupovat riziko ztráty z investic do akcií, a to pouze v takové míře, která nebude mít za následek jejich existenční problém pro klienta. Akcie by měly takovým investorem být vnímány jako dlouhodobá investice s horizontem zhodnocení 5 a více let.

Zjistěte více o fondu