116.5929 Kč

Třída A Acc, 31. 5. 2024

€ 12.6666

Třída B Acc, 31. 5. 2024

$ 12.6330

Třída C Acc, 31. 5. 2024

Akciový fond Triatleta úspěšně dokončil úpis v měnách euro a americký dolar

9. 4. 2023 | Tisková zpráva

Zakladatel a poradce investičního fondu.

Akciový fond Triatleta fund SICAV oznámil úspěšné dokončení úpisu v měnách euro (31.12.2022) a americký dolar (31.1. 2023). Fond během 4 měsíců úpisu získal ekvivalent 126 mil. Kč v cizích měnách, což představuje první významný milník.

Fond Triatleta se zaměřuje na akciové investice na globálních trzích s cennými papíry, kde preferuje primárně trhy s vysokou mírou ochrany minoritních akcionářů. Portfolio fondu tvoří jak geograficky, tak oborově diverzifikované portfolio akciových titulů.

„Jsme velmi potěšeni, že jsme dokončili úpis v měnách euro a americký dolar s takovým úspěchem a chceme tímto klientům poděkovat za důvěru,“ uvedl zakladatel a poradce fondu Alexandr Sarnavský. „Zájem investorů o náš fond potvrzuje současný trend zvýšené poptávky po investicích s vyšší mírou zhodnocení ve světle přetrvávající vysoké inflace a poptávkou po investicích v cizích měnách v souvislosti se silnou korunou.“

Triatleta fund SICAV je český fond pro kvalifikované investory založený v roce 2022. Jeho zakladatelem je Alexandr Sarnavský, bývalý privátní bankéř s 15 lety zkušeností v obchodování na kapitálových trzích a 9letou praxí v oblasti Privátního bankovnictví pro významné klienty a Wealth managmentu. Mezi klienty fondu patří soukromé osoby, rodinné firmy, ale i svěřenské fondy. Těmto klientům tak řeší dynamickou složku jejich investic. Fond si klade za cíl dlouhodobě zhodnocovat prostředky klientů nad úroveň inflace a poskytovat aktivní správu založenou na fundamentální analýze. To vše při zachování nízké nákladovosti fondu.

Do fondu lze investovat v měnách česká koruna, euro a americký dolar.